Energetyka

Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne. Głównie dla firm ale mamy również ofertę dla osób fizycznych. Z fotowoltaiką i energetyką bardzo mocno związany jest problem energii biernej. Zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej. W ostatnim okresie operatorzy dostarczający energię wymieniają liczniki. Nowe liczniki mierzą ilość pobranej energii biernej. Temat znany jest bardzo dobrze dużym odbiorcom energii. Obecnie problem zaczyna dotyczyć mniejszych odbiorców. Jest kilka metod kompensowania tej energii. Nasza firma proponuje zastosowanie aktywnego kompensatora mocy biernej

Aktywny kompensator mocy biernej jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest bezstopniowa kompensacja mocy biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej, indywidualnie w każdej fazie.

Szybka odpowiedź, poniżej 15ms, na dynamiczne zmiany wartości Cos(ϕ) zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru współczynnika mocy, indywidualnie w każdej fazie oraz ograniczenie migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną.

Podstawowe cechy aktywnego kompensatora mocy biernej:

  • Czas odpowiedzi <15ms.
  • Dokładna i bezstopniowa kompensacja.
  • Kompensacja dwukierunkowa – możliwość jednym urządzeniem kompensacji mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej.
  • Kompensacja indywidualnie w każdej fazie.
  • Symetryzacja obciążenia.
  • Możliwość filtracji harmonicznych 3, 5, 7, 9, 11 oraz 13.

Problemy z mocą bierną i harmonicznymi powodują zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych. Mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia urządzeń. Pobór mocy biernej zwiększa znacznie wartość rachunków za dostarczoną energię. Proponujemy wykonanie odpowiednich pomiarów jakości energii oraz mocy biernej. W wyniku tych pomiarów zaproponujemy rozwiązanie które wyeliminuje zakłócenia w pracy oraz pozwoli zmniejszyć rachunki za pobór mocy biernej. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami.